Thông báo

Lịch thi trong học kỳ mùa thu 2017

Căn cứ lịch học trong năm và kế hoạch đào tạo các khoa năm học 2016-2017, phòng Đào tạo công bố lịch thi cuối kỳ như sau

Details »

Thông báo về thời hạn tốt nghiệp của sinh viên khóa 2012-2016

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-TTg ngày 25/11/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tân Tạo.

Details »

Thông báo đăng ký học lại đối với sinh viên Khoa Y

Kỳ hè năm 2018, các bạn sinh viên thi trượt môn hoặc thi lại vẫn trượt sẽ được đăng ký học lại. Để đăng ký học lại kỳ hè 2018.

Details »

Quyết định V/v Mức thu học phí năm học 2017 – 2018

Quyết định V/v Mức thu học phí năm học 2017 – 2018

Details »